Aanvraag verstrekking voedselpakketten

Voordat u dit formulier invult en opstuurt naar de Voedselbank, vragen wij u ervan kennis te nemen, dat :
– u zult worden bezocht door twee vertegenwoordigers van de Voedselbank, die u onder andere vragen zullen stellen met betrekking tot uw inkomenssituatie
– de regels voor toekenning van een voedselpakket zijn, dat uw bestedingsruimte (totaal netto inkomen min vaste lasten) NIET hoger mag zijn dan de hieronder genoemde bedragen
Basisbedrag per huishouden: € 130,--
Per persoon: € 85,--
Naam(*)
U heeft geen achternaam ingevuld

Voorletters(*)
U heeft geen voorletter(s) ingevuld

Straat en huisnummer(*)
U heeft geen straat en huisnummer ingevuld

Postcode(*)
U heeft nog geen postcode ingevuld

Woonplaats(*)
U heeft nog geen woonplaats ingevuld

Telefoonnummer (vast of mobiel)(*)
Ongeldige invoer

Email adres(*)
Ongeldige invoer

Gezinssamenstelling(*)
U heeft de gezinssamenstelling niet ingevuld

Geboortedatum(*)
/ / Ongeldige invoer

Indien u hierboven heeft aangegeven "gezin met kinderen", dan dient u hieronder het aantal kinderen te vermelden. Geen kinderen? dan graag 0 invullen
Aantal kinderen(*)
Graag een getal invoeren voor aantal kinderen. Geen kinderen een 0 invoeren s.v.p.

Eventuele aanvulling of bericht(*)
Ongeldige invoer

Code invullen s.v.p.(*)
Code invullen s.v.p.
Ververs Ongeldige invoer

 

 Contactgegevens
Postadres:
Jeen Hornstraweg 12
8563 AJ Wijckel 
Telefoon:
06-57703854
E-mail:
Vestigingsadres:

Tjalke de Boerstrjitte 14

8561 EL Balk.

Bankrekeningnummer:

NL05RABO0155647911
BIC: RABONL2U
 
T.n.v.:
Stichting Voedselbank
Zuidwest Friesland
Balk
Kvk nummer  01168494
ANBI - geregistreerd