Aanvraag verstrekking voedselpakketten

Voordat u dit formulier invult en opstuurt naar de Voedselbank, vragen wij u ervan kennis te nemen, dat :
-een medewerker van de Voedselbank (screener) een afspraak met u maakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste (minimaal) 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven. Wanneer er sprake is van bewindvoering dan dient u ook daar de benodigde overzichten van te tonen.
- u dient ervoor te zorgen dat u op de dag van de afspraak thuis bent en de gevraagde papieren klaar hebt liggen.
- de regels voor toekenning van een voedselpakket zijn, dat uw bestedingsruimte (totaal netto inkomen min vaste lasten) NIET hoger mag zijn dan de hieronder genoemde bedragen
Basisbedrag per huishouden: € 135,--
Per persoon: € 95,--
U heeft geen achternaam ingevuld

U heeft geen voorletter(s) ingevuld

U heeft geen straat en huisnummer ingevuld

U heeft nog geen postcode ingevuld

U heeft nog geen woonplaats ingevuld

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

U heeft de gezinssamenstelling niet ingevuld

/ / Ongeldige invoer

Indien u hierboven heeft aangegeven "gezin met kinderen", dan dient u hieronder het aantal kinderen te vermelden. Geen kinderen? dan graag 0 invullen
Graag een getal invoeren voor aantal kinderen. Geen kinderen een 0 invoeren s.v.p.

Ongeldige invoer

Code invullen s.v.p.
Ververs Ongeldige invoer

 

 Contactgegevens
Postadres:
Jeen Hornstraweg 12
8563 AJ Wijckel 
Telefoon:
06-57703854
E-mail:
Vestigingsadres:
Tjalke de Boerstrjitte 14 
8561 EL Balk.

Bankrekeningnummer:

NL05RABO0155647911
BIC: RABONL2U
 
T.n.v.:
Stichting Voedselbank
Zuidwest Friesland
Balk
Kvk nummer  01168494
ANBI - geregistreerd